Tìm kiếm nâng cao

Văn phòng cho thuê Quận 3 miễn phí dịch vụ

CAO ỐC PT BUILDING

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

0 m2

CAO ỐC NAM Á BANK

Cách Mạng Tháng 8, Quận 3

0 m2

CAO ỐC LÉMAN OFFICE BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

187 - 218 - 1250 - 1500 - 2000 - 2000 m2

CAO ỐC GIC NĐC 1

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

0 m2

CAO ỐC GIC NĐC

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

100 - 100 - 200 m2

CAO ỐC FALCON BUILDING 1

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

0 m2

CAO ỐC NĐC

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

0 m2

CAO ỐC ALPHA TOWER 2

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

0 m2

CAO ỐC TPP BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

13 - 15 m2

CAO ỐC PAX SKY

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

0 - 0 m2

CAO ỐC OIIC

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

30 - 30 - 70 m2

CAO ỐC ALPHA TOWER

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

0 m2

CAO ỐC PAX SKY 7

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

0 - 120 - 240 - 360 - 480 m2

CAO ỐC SAIGON PRIME

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

0 m2

CAO ỐC PAN BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

0 m2

CAO ỐC FIT BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

0 m2

CAO ỐC SCIC

Trương Định, Quận 3

0 m2

CAO ỐC KONIA BUILDING

Trương Định, Quận 3

0 m2

CAO ỐC FIMEXCO 3

Trương Định, Quận 3

0 m2

CAO ỐC PAX SKY 12

Trương Định, Quận 3

60 - 87 - 145 - 165 - 210 - 210 m2

CAO ỐC OCTAGON

Võ Thị Sáu, Quận 3

40 m2

CAO ỐC LOYAL

Võ Thị Sáu, Quận 3

0 m2

CAO ỐC COMECO

Điện Biên Phủ, Quận 3

0 m2

CAO ỐC VIETOFFICE 2

Điện Biên Phủ, Quận 3

14 - 15 m2

CAO ỐC FBA TOWER

Điện Biên Phủ, Quận 3

19 - 25 - 38 - 42 - 103 m2

CAO ỐC PHÚC KHANG

Lý Chính Thắng, Quận 3

0 m2

CAO ỐC ME CORP

Lý Chính Thắng, Quận 3

0 m2

CAO ỐC IDD

Lý Chính Thắng, Quận 3

50 m2

CAO ỐC GIẦY VIỆT PLAZA

Lý Chính Thắng, Quận 3

17 - 47 - 140 - 160 - 233 m2

CAO ỐC DC TOWER

Lý Chính Thắng, Quận 3

22 - 78 - 144 m2

Zalo : 0918.333.462
Trợ giúp